Energimärkning

Energimärkning
2019-04-08 Ebba Eskilsson
Nyhet

Energimärkning

Enligt EU-direktiv måste energimärkning finnas på bland annat vitvaror och luftvärmepumpar.
Energimärkningen hjälper dig att göra energieffektiva val när du är i behov av en ny vitvara.

Nedan kan du läsa en kortare förklaring om energimärkningens olika delar.

 

Tvättmaskin

Energiklass fastställs utifrån maskinens energiförbrukning. Energiklassen anges från G till A+++, där A+++ är energieffektivast.
Kapacitet anger hur många kilo bomullstvätt som maskinen kan tvätta per omgång.
Energiförbrukning/år visar hur mycket el som används årligen beräknat på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60°C och 40°C, full och halv maskin samt förbrukning enligt lågeffektlägena.
Vattenförbrukning/år visar hur mycket vatten som används årligen beräknat på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60°C och 40°C, full och halv maskin.
Centrifugeringsklass mäts efter 60°C bomullstvätt och är baserat på tvättens restfuktighet efter centrifugering. A är den högsta klassen och G är den lägsta.
Max centrifugering anger centrifugeringshastigheten i antal varv per minut.
Ljudnivå tvätt anger tvättmaskinens ljudeffektnivå vid tvätt under programmet 60°C bomull i decibel.
Ljudnivå centrifugering anger tvättmaskinens ljudeffektnivå vid centrifugering under programmet 60°C bomull i decibel.

Torktumlare

Energiklass fastställs utifrån tumlarens energiförbrukning. Energiklassen anges från D till A+++, där A+++ är energieffektivast.
Kapacitet anger den nominella kapaciteten i kg med bomullstextilier för standardprogram bomull vid full maskin.
Typ av torktumlare anger om torktumlaren är en frånluftstorktumlare, kondenstorktumlare eller gaseldad torktumlare.
Energiförbrukning/år anger den årliga energiförbrukningen baserat på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin och förbrukning i lågeffektlägena.
Automatisk eller icke-automatisk anger om torktumlaren avbryter torkningen när tvätten nått en viss fukthalt, exempelvis genom temperaturavkänning.
Energiförbrukning bomull full maskin anger energiförbrukningen för standardprogram bomull vid full maskin.
Energiförbrukning bomull halv maskin anger energiförbrukningen för standardprogram bomull vid halv maskin.
Effektförbrukning frånläge anger hur mycket energi som förbrukas när torktumlaren är frånslagen med de knappar eller brytare som är tillgängliga under normal användning.
Effektförbrukning viloläge anger hur mycket energi som förbrukas när torktumlaren är påslagen men inte har något program i gång.
Programtid bomull full maskin anger programtiden för standardprogram med bomull vid full maskin uttryck i minuter.
Programtid bomull halv maskin anger programtiden för standardprogram med bomull vid halv maskin uttryck i minuter.
Kondensationsklass beräknas utifrån den genomsnittliga kondensationseffektiviteten för standardprogram bomull vid full och halv maskin. Kondensationsklassen finns från G till A, där A är effektivast.
Ljudnivå anger ljudnivån för standardprogram bomull vid full maskin, uttryckt i decibel.

Tvätt/tork kombi

Energiklass fastställs utifrån maskinens energiförbrukning. Energiklassen anges från G till A, där A är energieffektivast.
Energiförbrukning/omgång (tvätt, centrifugering, tork) anger energiförbrukning i kWh per komplett omgång med tvättprogrammet bomull 60°C samt torkprogrammet för skåptorr bomull.
Energiförbrukning/omgång (tvätt, centrifugering) anger energiförbrukning i kWh per tvätt och centrifugering med tvättprogrammet bomull 60°C.
Tvättklass beräknar hur ren tvätten blir efter programmet bomull 60°C. Tvätteffektivitetsklassen finns från G till A, där A är effektivast.
Restfuktighet anger hur hög tvättens fukthalt är efter centrifugering, beräknat i procent av vikten på den torra tvätten.
Max centrifugering anger centrifugeringshastigheten i antal varv per minut.
Kapacitet tvätt anger hur många kilo bomullstvätt som maskinen kan tvätta per omgång.
Kapacitet tork anger hur många kilo bomullstvätt som maskinen kan torka per omgång.
Vattenförbrukning/omgång (tvätt, centrifugering, tork) anger vattenförbrukning i liter per komplett omgång med tvättprogrammet bomull 60°C samt torkprogrammet för skåptorr bomull.
Vattenförbrukning/omgång (tvätt, centrifugering) anger vattenförbrukning i liter per tvätt och centrifugering med tvättprogrammet bomull 60°C.
Energiförbrukning/år (tvätt, centrifugering, tork) anger beräknad årlig energiförbrukning för ett hushåll med fyra personer som alltid torkar tvätten i maskinen (200 gånger).
Energiförbrukning/år (tvätt, centrifugering) anger beräknad årlig energiförbrukning för ett hushåll med fyra personer som aldrig torkar tvätten i maskinen (200 gånger).
Vattenförbrukning/år (tvätt, centrifugering, tork) anger beräknad årlig vattenförbrukning för ett hushåll med fyra personer som alltid torkar tvätten i maskinen (200 gånger).
Vattenförbrukning/år (tvätt, centrifugering) anger beräknad årlig vattenförbrukning för ett hushåll med fyra personer som aldrig torkar tvätten i maskinen (200 gånger).
Ljudnivå tvätt anger ljudnivån vid tvätt med tvättprogrammet för bomull 60°C, uttryckt i decibel.
Ljudnivå centrifugering anger ljudnivån vid centrifugering med tvättprogrammet för bomull 60°C, uttryckt i decibel.
Ljudnivå tork anger ljudnivån vid torkning med torkprogrammet för skåptorr bomull, uttryckt i decibel.

Diskmaskin

Energiklass anger hur mycket el maskinen förbrukar för standarddiskcykeln. Energiklassen anges från G till A+++, där A+++ är energieffektivast.
Kapacitet är det högsta antal kuvert som enligt leverantören bör behandlas i diskmaskinen vid hushållsbruk.
Energiförbrukning/år anger den årliga energiförbrukningen uttryckt i kWh baserat på 280 standarddiskcykler vid kallvattenanslutning och förbrukning enligt energisparläge.
Vattenförbrukning/år anger den årliga energiförbrukningen uttryckt i liter baserat på 280 standarddiskcykler.
Torkeffektklass är baserat på det genomsnittliga värdet för hur vått varje iplockat diskgods är efter att standarddiskcykeln avslutats. Skalan är från G till A, där A är effektivast.
Ljudnivå anger ljudnivån uttryckt i decibel.

Hushållsugnar

Energiklass är ett mått för hur mycket el ugnen använder i förhållande till volymen. A är den högsta energiförbrukningen och G är den lägsta.
Energiförbrukning anger elförbrukningen baserat på en standardlast med konventionell värme.
Energiförbrukning varmluft anger elförbrukningen baserat på en standardlast med varmluftsfunktion.
Volym anger ugnens nettovolym i liter.
Ljudnivå normal värme anger i förekommande fall ljudnivån i decibel vid konventionell värme.
Ljudnivå varmluft anger i förekommande fall ljudnivån i decibel vid varmluft.

Kylskåp

Energiklass fastställs utifrån skåpets energiförbrukning. Energiklassen anges från G till A+++, där A+++ är energieffektivast.
Energiförbrukning/år anger den årliga energiförbrukningen i kWh, baserat på resultat från standardiserade provningar under 24 timmar.
Volym anger den totala förvaringsvolymen uttryckt i liter.
Klimatklass anger vilken yttre temperatur kylskåpet klarar av medan den fortfarande håller den energimärkning och förvaringstemperatur som krävs. Generellt kan sägas att ju flera bokstavskombinationer som anges desto större är temperaturspannet. SN-N är de vanligaste klimatklasserna för nordiskt klimat.
Ljudnivå anger ljudnivån uttryckt i decibel.

Frysskåp

Energiklass fastställs utifrån skåpets energiförbrukning. Energiklassen anges från G till A+++, där A+++ är energieffektivast.
Energiförbrukning/år anger den årliga energiförbrukningen i kWh, baserat på resultat från standardiserade provningar under 24 timmar.
Volym anger den totala förvaringsvolymen uttryckt i liter.
Stjärnmärkning anger hur låg temperatur en frys kan hålla. Exempelvis kan en 1-stjärnig frys hålla -6°C och är därför endast lämplig för förvaring under kortare tid. En 4-stjärning frys är godkänd för långtidsförvaring vid -18°C och kan frysa in minst 4,5 kg per 100 liter förvaringsvolym under ett dygn.
Klimatklass anger vilken yttre temperatur frysskåpet klarar av medan den fortfarande håller den energimärkning och förvaringstemperatur som krävs. Generellt kan sägas att ju flera bokstavskombinationer som anges desto större är temperaturspannet. SN-N är de vanligaste klimatklasserna för nordiskt klimat.
Ljudnivå anger ljudnivån uttryckt i decibel.

Kyl/frys kombi

Energiklass fastställs utifrån skåpets energiförbrukning. Energiklassen anges från G till A+++, där A+++ är energieffektivast.
Energiförbrukning/år anger den årliga energiförbrukningen i kWh, baserat på resultat från standardiserade provningar under 24 timmar.
Volym kyl anger den totala förvaringsvolymen i kyldelen uttryckt i liter.
Volym frys anger den totala förvaringsvolymen i frysdelen uttryckt i liter.
Stjärnmärkning anger hur låg temperatur en frys kan hålla. Exempelvis kan en 1-stjärnig frys hålla -6°C och är därför endast lämplig för förvaring under kortare tid. En 4-stjärning frys är godkänd för långtidsförvaring vid -18°C och kan frysa in minst 4,5 kg per 100 liter förvaringsvolym under ett dygn.
Klimatklass anger vilken yttre temperatur kylskåpet klarar av medan den fortfarande håller den energimärkning och förvaringstemperatur som krävs. Generellt kan sägas att ju flera bokstavskombinationer som anges desto större är temperaturspannet. SN-N är de vanligaste klimatklasserna för nordiskt klimat.
Ljudnivå anger luftburet akustiskt buller uttryckt i decibel.

Luftvärmepump

Energiklass fastställs utifrån apparatens energiförbrukning. Energieffektivitetsklassen anges från G till A+++, där A+++ är energieffektivast. I de fall apparaten kan användas för både kylning och uppvärmning ska en energiklass uppges för uppvärmning och en energiklass för kylning.
SCOP anger enhetens totala värmefaktor beräknat på förhållandet mellan uppvärmningsbehovet och den årliga elförbrukningen.
SEER anger enhetens totala kylningsfaktor beräknat på förhållandet mellan kylningsbehovet och den årliga elförbrukningen.
Max kylkapacitet anger den högsta deklarerade kylkapaciteten utifrån en referenstemperatur.
Energiförbrukning/år anger den beräknade årliga elförbrukningen baserat på resultat från standardiserade provningar. I de fall apparaten kan användas för både kylning och uppvärmning ska energiförbrukning uppges både för uppvärmning samt kylning.
Typ av apparat anger om apparaten kan användas för kylning, uppvärmning eller för både kylning och uppvärmning.
Kylläge anger om apparaten använder sig av luftkylning eller vattenkylning.
Max värmekapacitet anger den högsta deklarerade värmekapaciteten utifrån en referenstemperatur.
Ljudnivå inomhus anger ljudnivån för apparatens inomhusdel, uttryckt i decibel.
Ljudnivå utomhus anger ljudnivån för apparatens utomhusdel, uttryckt i decibel.